Book now

Llaçe

Llaçi, apo shtresimi i mureve, është shtresa e jashtme e aplikuar në muret e një ndërtese: ajo i jep një rezistencë të duhur streseve mekanike dhe / ose të agjentëve atmosferik, si dhe një fund në një nivel estetik. Rëra është një element thelbësor në krijimin e llaçit.