Book now

Historia

CEO

Mikro Kalcit u themelua ne fillim të viteve të 90-ta nga z.Ismail Mefail Begzati. Në vitet në vijim kompania ka rritur dhe përmirësuar teknologjinë. Rritja teknologjike se bashku me pervojen e fituar na kanë mundesuar që ne të ofrojmë një gamë të gjërë të produkteve te cilat aplikohen në shumë fusha dhe industri te ndryshme.