Book now

Për Ne

Mikro Kalcit është një kompani e specializuar në prodhimin e granulacioneve dhe të karbonat kalciumit pikërisht për industrinë e ndërtimit. Një përshkrim i shkurtër i secilit product mund të gjindet në seksionet e vecanta të kësaj faqe interneti.