Book now

ИНДУСТРИЈА НА БОЈА

Калциум карбонатот се користува како фил во индустрија на боја.