Book now

МАЛТЕРИ

Малтерот, или раслојување на ѕидовите, е  надворешниот слој аплициран на ѕидовите на една зграда: тоа му дава соодветна отпорност на механичкиот стрес и / или надворешните атмосферски влијанија, како и крај на естетско ниво. Песокот е суштински елемент во создавањето на малтерот.