Book now

Историја

CEO

Микро Калцит е основана во почетокот на 90-тите од страна на г-дин Исмаил Мефаил Бегзати. Во наредните години, компанијата забележуваше зголемување и подобрување на технологијата. Технолошкиот развој заедно со истекнатото искуство ни овозможи да понудиме широк спектар на производи кои се аплицираат во многу различни области и индустрии.