Book now

MIКRO Калцит Обоени Гранули

МИКРО Калцит Обоени Гранули се природни камења, измиени, сушени, а потоа вештачки обоени. Процесот на боење- се употребува чист пигмент кој дава висока отпорност на гранулата во вода и светлина. МИКРО Калцит Обоените Гранули може да се користат во повеќе области: ѕидни премази, аквариум и декорација. Тие се сосема не-токсични, добиени во процес каде што не се менуваат PH вредностите.

Димензии:
0.8 - 1.2 mm
1.2 - 1.7 mm
1.7 - 2.2 mm
4 - 6 mm
Colors:
Жолта
Црвена
Сина
Зелена
Кафена
Црна