Book now

MIКRO Калцит Екстра Бело

Микро Калцит Екстра Бело е природен минерален фил кој се употребува во земјоделство и сточарство за производството на боја и на пластични материјали во градежништвото и хемиската индустрија. МИКРО Калцит Екстра Бело е достапен во различни големини, кои, исто така, може да бидат персонализирани.