Book now

MIКRO Калцит Гранулати

Микро Калцит Гранулати се разликува од другите гранули поради точна гранулометрија, белина и чистота. Главно се употребува во префабрикуваниот сектор – под, хортикултура, земјоделство, детергенти и градежната индустрија. МИКРО Калцит Гранулати обезбедуваат отпор, цврстина и пигментацијата на гранулатите. МИКРО Калцит Гранулати се достапни во неколку големини: