Book now

Mikro Kalcit Colored Granules

Mikro Kalcit Colored Granules janë gurrë natyrore, të shpërlara, të thata dhe pastaj të ngjyrosura artificialisht. Procesi i ngjyrosjes- përdoret pigment i pastërt të cilët japin një rezistencë të lartë kokrizës ndaj ujit dhe i dritës. Mikro Kalcit Colored Sand mund të përdoren në disa fusha, si më poshtë: veshje murri, akuarium dhe dekorim. Ata janë plotësisht jotoksike, të përfituara në një process ku nuk ndryshojnë vlerat e PH-së.

Dimenzionet:
0.8 - 1.2 mm
1.2 - 1.7 mm
1.7 - 2.2 mm
4 - 6 mm
Ngjyrat:
E Verdhë
E Kuqe
E Kaltërt
E Gjelbërt
E Kaft
E Zezë