Book now

Mikro Kalcit Extra White

Mikro Kalcit Extra White është një mbushës natyral mineral i përdorur gjegjësisht në bujqësi dhe blegtori, në prodhimin e ngjyrërave dhe materialeve plastike në industrinë e ndërtimit dhe atë kimike. Mikro Kalcit Extra White është i disponuëshëm në madhësi të ndryshme të cilat gjithashtu mund të personalizohen.