Book now

Mikro Kalcit Granulates

Mikro Kalcit Granulates dallohen nga granulatet tjera pikërisht për granulometri të saktë, për bardhësi dhe për pastërti. Përdoret kryesisht në sektorin e parafabrikuar – dysheme, kopshtari, bujqësi, detergjentë dhe për industrinë e ndërtimit. Mikro Kalcit Granulates ofrojnë rezistencë, qëndrueshmëri dhe pigmentim të granulateve. Mikro Kalcit Granulates janë të disponueshme në disa madhësi të ndryshme: